Witnica 29 marca 2021
żłobek

Właśnie zakończył się nabór do witnickiego żłobka „Radosny maluszek”. Chętnych było sporo, ale udało się dokonać odpowiedniej rekrutacji. Znamy już jej wyniki! A zapoznać się z nimi można już dziś w budynku naszego żłobka. Gorąco zachęcamy do odczytania listy przyjętych.

Listy przyjętych do żłobka

Żłobek „Radosny maluszek” istnieje od kwietnia 2018 roku. Warto podkreślić, iż jest to gminny ośrodek, który sprawuje opiekę nad dziećmi w młodszym wieku. W związku z ostatnim naborem, udało się wybrać listę przyjętych dzieci na rok szkolny 2021/2022.

Z wynikami rekrutacji można się zapoznać bezpośrednio w budynku. Co trzeba zrobić? Wystarczy podejść do żłobka, gdzie od strony wejścia głównego, na oknie, została wywieszona lista przyjętych dzieci.

dziecko w żłobku

Nabór do żłobka, co dalej?

W związku z powyższym, rodzice lub opiekunowie przyjętych dzieci proszeni są o uzupełnienie umowy i kart zgłoszenia w sprawie korzystania z usług naszego żłobka „Radosny maluszek”.

Umowy będzie można podpisywać w terminie: 12.04-23.04. W związku z tym bardzo prosimy o takie zorganizowanie sobie czasu, aby w powyższych dniach udało się sfinalizować przyjęcie. Jeśli rodzicom nie uda się stawić w tym terminie, będzie to oznaczało wykreślenie dziecka z listy osób przyjętych do żłobka, a na jego miejsce przesunie się kolejne dziecko z listy rezerwowej.

zabawy w żłobku - rysowanie

Ważne!

Umowę o świadczeniu usług musi podpisać jednocześnie dwoje rodziców lub opiekunów. Muszą to być ci sami, którzy byli wcześniej wskazani w karcie zgłoszenia. Do podpisania tejże umowy będą potrzebne aktualne dowody osobiste.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z listą, a następnie sprawne uzupełnienie i podpisanie umowy. Wszystko odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zasadami epidemiologicznymi oraz z zachowaniem dystansu i zasad bezpieczeństwa.

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked*