Witnica 22 czerwca 2020
głosowanie na prezydenta - urna

Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca 20202 roku odbędą się wybory prezydenckie. Naszym obywatelskim obowiązkiem jest wzięcie udziału w głosowaniu. Dlatego dzisiaj podpowiadamy, gdzie i jak można oddać swój głos.

Kto może głosować

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni obywatele, którym nie zostało to prawo odebrane poprzez pozbawienie praw lub ubezwłasnowolnienie. Dlatego również nasze wybory prezydenckie są powszechne. Namawiamy każdego pełnoletniego mieszkańca naszej gminy, aby wywiązał się ze swojego obowiązku.

wybory prezydenckie - pakiet wyborczy

Głosowanie korespondencyjne (sposób tradycyjny)

To oznacza, że mamy możliwość zagłosowania w sposób tradycyjny z innego miejsca, niż to, w którym jesteśmy zameldowani. Jednak, aby istniała taka możliwość, należy:

– dopisać się do spisu wyborców w miejscu, w którym będzie się przebywać w dniu wyborów (np. internetowo poprzez stronę www.gov.pldo 23 czerwca),

– odebrać zaświadczenie o możliwości głosowania z innego miejsca, niż miejsce zameldowania (z dowolnego miejsca – pod czas głosowania należy mieć ze sobą wcześniej wydane zaświadczenie),

– w przypadku głosowania za granicą należało zgłosić zamiar głosowania do konsula najpóźniej do dnia 15 czerwca.

Przypominamy również, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w innym miejscu, niż miejsce zameldowania, tyczy się również ewentualnej II tury wyborów!

wybory prezydenckie 2020

Głosowanie korespondencyjne (wysyłka pakietów wyborczych)

Istnieje również możliwość oddania głosu z domu poprzez dostarczenie pakietu wyborczego drogą pocztową. Należy pamiętać, że adres wysyłki pakietu wyborczego musi znajdować się w gminie, do której obywatel jest dopisywany do spisu wyborców.

W naszej gminie wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica, mieszczącym się przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6. Do urzędu można się zgłosić od poniedziałku do piątku.

Terminarz wyborów prezydenckich

Podsumujmy ostateczne terminy:

  • najbliższy wtorek jest ostateczny dniem, do kiedy można składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w innym, niż dotychczas obwodzie,
  • do 23 czerwca należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców, podlegających obowiązkowej kwarantannie lub izolacji,
  • również do ostatniego wtorku przed wyborami ci, którzy zgłosili chęć głosowania w taki sposób (w kraju) otrzymają pakiety wyborcze,
  • w piątek przed wyborami wszyscy głosujący korespondencyjnie będą musieli dostarczyć pakiety wyborcze w kopertach zwrotnych do pocztowych skrzynek nadawczych, znajdujących się na terenie gminy, w której znajduje się komisja wyborcza właściwa dla danego obywatela,

– w przypadku konieczności przeprowadzenia II tury wyborów, będzie ona miała miejsce 2 tygodnie później, czyli 12 lipca 2020 roku.

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked*