Witnica 21 września 2020
sprzęt rolniczy - kombajn

Tym razem przychodzimy z informacją dla wszystkich rolników i właścicieli gospodarstw rolnych. Jak co roku, już 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. Trwać będzie do końca listopada bieżącego roku. Dopisać się można samodzielnie przez internet lub telefonicznie dzięki infolinii.

Spis rolny – co to jest i w jakim celu go przeprowadzamy?

Powszechny spis przeprowadzany jest na podstawie obowiązku, który na państwa członkowskie Unii Europejskiej nakłada Parlament Europejski i Rada. W państwach członkowskich ONZ, taki spis przeprowadzany jest raz na 10 lat, a ostatni raz w Polsce odbył się w 2010 roku.  

Z kolei jego wyniki pozwalają określić stan i dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą nie tylko ogólnej ocenie, ale również władzom, aby te mogły podejmować trafne decyzje względem tego sektoru.

Aby dopisać się do spisu rolnego należy:

– uzupełnić samospis internetowy, który dostępny jest w aplikacji interaktywnej na stronie www.spisrolny.gov.pl lub

– skontaktować się z infolinią spisową pod numerem telefonu: 22 279 99 99.

Każdy rolnik ma w obowiązek udzielenia prawdziwych, dokładnych i wyczerpujących odpowiedzi.

kury

Pytania i obszary danych w spisie rolnym

Dopisując się do spisu rolnego, należy odpowiedź na pytanie z 11 działów. Jednak bez obaw – nie trwa to długo, a niektóre z działów mogą zupełnie nie dotyczyć danego rolnika, dlatego będą pominięte. Jaką tematykę poruszają konkretne działy? Są to:

– I – użytkowanie gruntów, czyli dane o powierzchni różnych gruntów rolnych, które wchodzą w skład gospodarstwa (własne, dzierżawione, wspólne itd.),

– II – powierzchnia zasiewów, czyli obszar wszystkich upraw (zarówno rolnych, jak i ogrodniczych),

– III – zwierzęta gospodarskie – a dokładniej takie, które hoduje się w celu osiągnięcia korzyści gospodarczych (do produkcji mleka, mięsa i innych produktów),

– IV – nawożenie – pytania o charakterystykę nawozów (mineralne lub wapniowe), zastosowaną ilość oraz nawożoną powierzchnię,

– V – ochrona roślin – dane dotyczące liczby zabiegów, w których wykorzystano środki do ochrony roślin,

– VI – budynki gospodarcze – a dokładniej – liczbę i powierzchnię budynków inwentarskich (dla jednego gatunku zwierząt), silosów, sortowni, chłodni i innych,

– VII – ciągniki, maszyny, urządzenia rolnicze (w tym wykorzystujące sygnał GPS) – zarówno pod względem ilości, jak i mocy,

– VIII – działalność gospodarcza – w przypadku sprzedaży produktów oszacowanie procentowej sprzedaży bezpośredniej do konsumentów, określenie wartości samozaopatrzenia żywnościowego,

– IX – struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego – przedstawienie źródeł dochodów i łącznej kwoty członków gospodarstwa domowego,

– X – aktywność ekonomiczna – czyli określenie wymiaru pracy przy produkcji rolnej, a także w pozarolniczej działalności gospodarczej,

– XI – chów i hodowla ryb – informacje o powierzchni stawów oraz gatunkach ryb.

pole kukurydzy

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie nie zajmie dużo czasu. Każdy właściciel gospodarstwa ma czas dopisania się do spisu do końca listopada. Istnieje możliwość dopisu w Gminnym Biurze Spisowym, mieszczącym się w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica w dni robocze w godzinach:

– poniedziałek 7:30-16:30,

– wtorek-czwartek 7:30-15:30,

– piątek 7:30-14:30.

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked*