Witnica 26 września 2017

Na terenie powiatu grodzkiego w czasach wczesnosłowiańskich, osadnicy żyli w tzw. rodowych okręgach, które rządzone były przez niewielkie grody. Ponieważ ciężko obecnie ustalić ich nazwy, mówi się, że były to: Kostrzyn, Łupowo, Smolnica koło Dębna, Tarnów. Uległy one zniszczeniu, gdy władze w ujściu Warty przejęli Piastowie.

W średniowiecznej Polsce, jednostką administracyjną średniego szczebla były kasztelanie, w których centrum zazwyczaj stał zamek (kasztel) lub gród. Okoliczny Lubusz i Santok, stały się takimi ośrodkami władzy, a ich granica zbiegała się w okolicy Witnicy, Pyrzan, Dzieduszyc i Tarnowa.

W XIII wieku omawiany teren, został zawłaszczony przez margrabiów brandenburskich, którzy stworzyli z niego odrębną prowincję, znajdującą się pod jurysdykcją swojego państwa – Nowej Marchii. Z ich ramienia, władzę nad tym terenem sprawował wójt.

 

Podział administracyjny

 

Tradycyjnie teren Nowej Marchii podzielony był na tzw. ziemie, w skład których wchodziła m.in. Witnica, będąca częścią ziemi kostrzyńskiej i ziemi gorzowskiej, (Landsberger Land). Rządy sprawowane były przez landratów. Z czasem ziemie przekształcono w starostwa.


adidas eqt w galerii marek

Reklama


Samorząd i administracja

Średniowieczne wsie posiadały własne, mianowane samorządy, na których czele stał sołtys oraz sąd – tzw. ława.

Od XV wieku w niektórych miejscowościach zaczęły rozwijać się słynne folwarki szlacheckie, które od XIX wieku przekształciły się w wielkie majątki ziemskie. Od tamtej pory to nowi właściciele przejęli obowiązki sołtysa i ławy oraz zostali zwierzchnikami gminy. Wśród takich wsi znajdowały się: Dąbroszyn, Warnik, Kamień Wielki, Kamień Mały, oraz Sosna ze Starymi i Nowymi Dzieduszycami. W tym kilka wsi gminnych należało do władcy kraju, m.in. kompleks dóbr w Mironicach i Chwarszczanach, gdzie władzę nad poddanymi sprawował w imieniu króla dzierżawca. Jedyną wsią, w której władza zachowała swój organiczny charakter z czasów średniowiecza, były Mościce.

 

Czasy Polskie

Witnica, Powiat gorzowski, gmina witnica
Aktualna mapa administracyjna powiatu gorzowskiego

 

Po II Wojnie Światowej, powstał powiat gorzowski, który dzielił się na 12 gmin wiejskich i jedną miejską – Witnicę.

Władzę na terenie gmin i miast sprawowały tzw. rady narodowe, na których czele stał wójt lub burmistrz. W ówczesnym czasie w skład gminy Witnica należały: Warniki, Dąbroszyn, Kamień Mały, Kamień Wielki, Mościczki, Mościce, Białcz, Białczyk, Nowiny Wielkie, Pyrzany, Świerkocin, Boguszyniec, Oksza i Kłopotowo.

W czasach Polski Ludowej lokalny podział administracyjny wielokrotnie ulegał zmianom, ze względu na swój charakter, terytorium oraz rządzących, a okoliczne wsie często zmieniały swoją jurysdykcję. Po transformacji w 1998 w miejscu Województwa Gorzowskiego, powstało Województwo Lubuskie. A w 2002 roku miały miejsce pierwsze powszechne wybory burmistrza.

 

Bibliografia:

http://www.witnica.pl/

 

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked*