Witnica 21 stycznia 2019
służba wojskowa

 

Wojsko – na myśl o poborze większość mężczyzn nagle z wielką chęcią pragnie się kształcić lub znajduje ciekawe choroby, które uniemożliwiają odbycie służby wojskowej. Coraz mniejsza ilość młodych mężczyzn tak naprawdę chce iść do wojska. Dlaczego? Jak przygotować się do komisji i kto będzie na nią wezwany?

Kwalifikacja wojskowa

Już na początku lutego ruszy kolejna tura kwalifikacji wojskowej i potrwa aż do 26 kwietnia. Wezwani zostaną ci, którzy urodzili się w 2000 roku. Tym, którzy nie stawią się przed komisją grozi kara grzywny lub nawet pozbawienia wolności! Na czym polega? Na rozmowie, serii badań i wszelkiego rodzaju testów, które mają za zadanie sprawdzić stan zdrowia i dobraniu odpowiedniej kategorii do służby wojskowej. Badaniom do wojska zostanie podjęty stan zdrowia fizycznego, jak i psychicznego młodego adepta. Każdy, kto będzie musiał stawić się na komisję, otrzyma wezwanie z wykazem dokumentów, które należy ze sobą zabrać, miejscem stawienia i datą.

żołnierz

Kto może spodziewać się wezwania na komisję?

Zawiadomienia do wezwania do wojska mogą spodziewać się:

– urodzeni w 2000 roku, płci męskiej,

– mężczyźni urodzeni między 1995-1999, którzy do tej pory nie zostali określeni konkretną kategorią zdolności do służby w wojsku,

– mężczyźni urodzeni między 1998-1999, którzy podczas poprzedniej komisji zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby, jednak okres niezdolności już minął,

– kobiety urodzone między 1995-2000, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do służby wojskowej, oraz te, które pobierają naukę w celu uzyskania kwalifikacji i w roku akademickim 2018/2019 będą kończyły naukę lub są już absolwentkami szkół lub uczelni weterynaryjnych, bądź psychologicznych,

– osoby, które są pełnoletnie i zgłosiły się do pełnienia ochotniczej służby wojskowej i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

żołnierze

Informacje organizacyjne

Dla wszystkich, którzy spełnią powyższe warunki i dostaną wezwanie do stawienia się, kwalifikacja odbędzie się w Gorzowie, w budynku Zamiejscowego Wydziały Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego. Odbywać się będzie w dniach 26.03-28.03.2019 roku.

Te osoby, które po raz pierwszy będą brały udział w kwalifikacji wojskowej muszą koniecznie zabrać ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument, który pozwoli ustalić tożsamość,

– jeśli stawienie się w wyznaczonym terminie było niemożliwe, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się,

– posiadaną dokumentację medyczną (z ostatnich 12 miesięcy),

– aktualną fotografię o wymiarach 3cm x 4 cm,

– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe lub dokumenty potwierdzające pobieranie nauki.

 

Wojsko – dla niektórych utrapienie, dla innych możliwość walki za ojczyznę. Jedno jest pewne – tym, którzy wstępują do wojska z pewnością należy się szacunek!

 

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked*