Witnica 26 września 2017

Na terenie powiatu grodzkiego w czasach wczesnosłowiańskich, osadnicy żyli w tzw. rodowych okręgach, które rządzone były przez niewielkie grody. Ponieważ ciężko obecnie ustalić ich nazwy, mówi się, że były to: Kostrzyn, Łupowo, Smolnica koło Dębna, Tarnów. Uległy one zniszczeniu, gdy władze w ujściu Warty przejęli Piastowie. W średniowiecznej Polsce, jednostką administracyjną średniego szczebla były kasztelanie, […]

Witnica 26 września 2017

Zgodnie z językowymi przesłankami nazwa Witnica wzięła się od słowa wić, witka, które oznacza gałązkę wierzbową. Mogło się ono wziąć od drzew rosnących nad przepływającą przez miasto niewielką rzeką – Witną. We wczesnych latach wieś Witze była niemiecką osadą, a pierwsze wzmianki o jej istnieniu sięgają roku 1262, kiedy jako wioska rybacka przeszła spod panowania […]

Witnica 11 września 2017

Miasto Witnica znajduje się w województwie lubuskim, na południowy zachód od Gorzowa Lubelskiego. Oba ośrodki dzieli około 30km dystans. Podobnie zresztą, kierując się na południowy zachód, w odległości ok. 30km znajduje się przejście graniczne w Kostrzynie nad Odrą. Okolica Witnicy, to głównie malownicze lasy. Warto zwrócić uwagę, na ciągnący się aż do granicy z Niemcami […]

Witnica 11 września 2017

Witnica jest gminą miejsko-wiejską, obejmującą również przygraniczne wsie. Miasto należy do powiatu gorzowskiego. Populacja Witnicy waha się w okolicach 13 000 mieszkańców, co w sumie stanowi 18,4% całego powiatu. Na terenie gminy, który swoim zasięgiem obejmuje 278,25 km², użytki rolne i leśne są w równowadze, zajmując po 44 km² każde.   Foto źródło: witnica.pl