Witnica 1 kwietnia 2022
dofinansowane organizacje

W 2022 roku gmina planuje wydać prawie 300 tysięcy złotych na realizację zadań publicznych. Swoje oferty w konkursie na rozwój sportu, kultury, pomocy społecznej i ochrony środowiska złożyły liczne organizacje pozarządowe. Dotacje otrzymało 13 z nich. Które ze stowarzyszeń znalazły się w dofinansowanej grupie? Przedstawiamy listę zwycięskich ofert.

Konkurs na rozwój sportu — dofinansowane organizacje

Swoją ofertę w konkursie na rozwój sportu na terenie Gminy złożyło aż 15 organizacji, z czego dziesięciu uczestnikom burmistrz Dariusz Jaworski przyznał pieniężne dotacje. Organizacje, które otrzymają dofinansowanie to:

  • Klub Sportowy Białcz,
  • Polski Związek Wędkarski, okręg PZW Gorzów Wielkopolski
  • Miejski Klub Sportowy „Czarni Browar Witnica”,
  • Klub Sportowy „ZEW” Dąbroszyn,
  • Stowarzyszenie Pomocy „Dar”,
  • Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Wilki” Witnica,
  • Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie,
  • Klub Sportowy „Spartan” Sosny,
  • Uczniowski Klub Sportowy „Witniczanin”,
  • Witnicka Szkółka Piłkarska „Abra”.

Konkurs na rozwój kultury — zwycięskie oferty

Dofinansowanie na realizację zadań publicznych obejmuje zakres wspierania, rozwoju i upowszechniania kultury oraz twórczości przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę gminy, oraz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego (w szczególności w sferze lokalnej). Pierwszą organizacją, która otrzymała dotacje, jest Towarzystwo Przyjaciół Witnicy, drugą zaś Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Organizacje dofinansowane w zakresie ochrony zdrowia

W otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowego stylu życia na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Witnica, w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym wybrano trzy zwycięskie organizacje. Pierwszą z nich jest Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Witnickie Promyczki”, drugą Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy, a trzecią docenione już wcześniej Stowarzyszenie Witnicka Szkółka Piłkarska „Abra”.

W najbliższym czasie wymienione wyżej organizacje podpiszą umowy z burmistrzem Dariuszem Jaworskim. Realizowane zadania publiczne przypadają na 2022 rok i przeznaczone zostanie na nie prawie 300 tysięcy złotych. Szczegółowe wyniki konkursu oraz przyznane sumy znajdują się na stronie https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/189/Wyniki_konkursu/ .

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked*