Witnica 22 lutego 2022
dyrektor konkurs witnica

Dariusz Jaworski — Burmistrz Miasta i Gminy Witnica ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witnicy. Kto może wziąć udział w konkursie? Jakie wymagania musi spełniać przyszły dyrektor? Poniżej znajdziesz niezbędne informacje.

Dyrektor ZS-P w Witnicy — wymagania

Burmistrz Miasta i Gminy Witnica ogłosił w dniu 17 lutego konkurs na stanowisko dyrektora. Ogłoszenie dotyczy posady w publicznej placówce oświatowej ZS-P przy ulicy Wiosny Ludów 14. Od kandydatów wymagane jest to, aby spełniali oni wymagania określone rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017. Osobą, która ma zamiar wziąć udział w konkursie, może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

  • posiada wyższe wykształcenie (tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny), przygotowanie pedagogiczne, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczycielskiego,
  • ukończył studia – jednolite magisterskie, pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub podyplomowe –  z zakresu zarządzania (lub kurs, który gwarantuje odpowiednie kwalifikacje, prowadzony zgodnie z przepisami placówek doskonalenia nauczycieli),
  • otrzymał pozytywną ocenę pracy (pięć lat, w przypadku nauczyciela akademickiego – cztery lata) lub dorobku zawodowego (jeden rok).

Kandydat na stanowisko dyrektora ZS-P w Witnicy musi także spełniać wszelkie warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania obowiązków na stanowisku kierowniczym.

Konkurs na stanowisko dyrektora w Witnicy

Co powinno zawierać zgłoszenie na stanowisko dyrektora?

Oprócz podstawowych dokumentów i informacji na temat kandydata osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora ZS-P w Witnicy powinna zawrzeć w ofercie uzasadnienie przystąpienia do konkursu. Dodatkowo kandydat musi przedstawić koncepcję rozwoju i funkcjonowania publicznej szkoły oraz własny życiorys, w którym szczegółowo opisze przebieg swojej dotychczasowej pracy zawodowej. Kompletną ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy. Konkurs na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witnicy dobiegnie końca w dniu 4 marca.

Życzymy powodzenia wszystkim kandydatom i kandydatkom!

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked*