Witnica 26 września 2017
Witnica, Herb Witnicy, Powiat Gorzowski
Herb Witnicy

Zgodnie z językowymi przesłankami nazwa Witnica wzięła się od słowa wić, witka, które oznacza gałązkę wierzbową. Mogło się ono wziąć od drzew rosnących nad przepływającą przez miasto niewielką rzeką – Witną.

We wczesnych latach wieś Witze była niemiecką osadą, a pierwsze wzmianki o jej istnieniu sięgają roku 1262, kiedy jako wioska rybacka przeszła spod panowania zakonu templariuszy, pod bezpośrednie władanie murgrabiów brandenburskich. Następnie Witnica znajdowała się we władaniu zakonu cystersów z Mironic, do którego należała od 1300 roku do  1539, kiedy to przeszła pod panowanie Hohenzollernów. Później, w latach 1618 do 1648, podczas wojny trzydziestoletniej, wieś uległa całkowitemu zniszczeniu.

Już w trakcie odbudowy, wieś Witze przybierała bardziej uprzemysłowiony kształt. Od XVI wieku, przez 300 lat, na rzece Witnie działał młyn papierniczy. W ówczesnym czasie założono również hutę żelaza, która realizowała głównie zamówienia dla wojska. Produkowano tam też płótna i roku 1763 prężnie rozwijał się przemysł włókienniczy, dzięki manufakturze, którą zamknięto po zakończeniu wojny 7letniej.

Rozwijająca się wieś zaczęła zajmować coraz większy teren, więc w drugiej połowie XVIII wieku rozpoczęto proces melioracji bagien w obrębie Kotliny Gorzowskiej. Uregulowano i pogłębiono koryto Warty, co skutkowało pojawieniem się w okolicy nowych wsi. Dzięki tym zabiegom Witnica zyskała miano osady handlowej.

W tamtym czasie przez Witnicę biegła trasa Królewskiej Poczty Pruskiej, łączącej dwa wielkie ośrodki: Berlin i Królewiec. Podniosło to jeszcze wyżej status małej wsi, która stała się osadą przemysłową, skupiającą wokół rzemieślników oraz przyciągającą kupców.

W roku 1857 wybudowano odcinek Pruskiej Kolei Wschodniej relacji Krzyż – Kostrzyn – Frankfurt nad Odrą, biegnący przez Witnicę. Od tamtej pory do nazwy wsi: Vietz, dodano człon Ostbahn (Kolej Wschodnia).

W miarę ustabilizowana sytuacja polityczna, pozwoliła na spokojny rozwój okolicy i rozkwit przemysłu. W tamtym czasie zamieniono lokalną odlewnie armat i kul w fabrykę maszyn, otwarto sześć cegielni, fabrykę kafli, mebli i krochmalu. Działały cztery tartaki, trzy młyny wodno-elektryczne i trzy wiatraki. Witnica może się również poszczycić faktem, że w jednej z okolicznych fabryk wykonano części do budowy maszyny parowej – pierwszej na terenie Prus oraz, w ówczesnym czasie, jednej z niewielu na świecie.

Miasto Witnica posiada również własną tradycję browarniczą. W 1848 otwarto browar, który działa do dziś, jako jedyna warzelnia piwa w województwie.

W roku 1935 Witnica otrzymała prawa miejskie. W tamtym czasie miasto zamieszkiwało 6500 mieszkańców. Aż do końca II Wojny Światowej, miasto wchodziło w skład terytorium Niemiec. Po konferencjach w Poczdamie i Jałcie zachodnia granica państwa Polskiego ustanowiona została na Odrze, a tym samym Witnica stała się częścią Polski. Zaczęto przesiedlanie Niemców, a ich miejsce zajęli repatrianci z Kresów.

Po wojnie Witnica wchodziła w skład, najpierw województwa poznańskiego, następnie zielonogórskiego, a ostatecznie po reformie w 1975 roku, gorzowskiego.

W XIX i XX wieku na terenie miasta powstała Witnicka Strefa Przemysłowa, przyciągająca inwestorów z Polski, Niemiec, Szwajcarii i Holandii. Kontynuując politykę rozwoju, wybudowano obwodnicę, oczyszczalnie ścieków oraz zmodernizowano sieci kanalizacyjną i wodociągową. Powstało również Regionalne Centrum Ratownictwa, zrzeszające policję, straż pożarną i ratownictwo medyczne.

Powstało również najnowocześniejsze w tamtym czasie przedszkole miejskie.

 

Bibliografia:

http://www.witnica.pl/

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked*