Witnica 28 grudnia 2020
komputer - laptop

W związku z obecna sytuacją epidemiologiczną i licznymi obostrzeniami uczniowie coraz częściej muszą uczyć się zdalnie. Do tego potrzebna jest nie tylko chęć do samej nauki zdalnej, ale i dostęp do internetu oraz dobry sprzęt. Niestety zdajemy sobie sprawę z tego, że nie w każdym domu znajdzie się komputer, który pozwoli na swobodną naukę. Dlatego możliwe jest dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nawet do 1,5 tysiąca złotych. Więcej szczegółów poniżej.

Dofinansowanie do komputera z ARiMR

W ostatnim czasie minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział, że będzie możliwe składanie wniosków o dofinansowanie. Jego cel będzie dotyczył zakupu laptopa lub komputera stacjonarnego. Wszystko po to, aby ułatwić naukę zdalną uczniom (https://zswitnica.pl/czerwona-strefa-w-calym-kraju-sprawdz-obostrzenia/). Maksymalna wysokość wypłacanych środków nie będzie mogła przekroczyć 1,5 tysiąca złotych. Wnioski można składać do 30 grudnia bieżącego roku.

Ważną informacją jest to, że dofinansowanie dotyczy laptopów lub komputerów stacjonarnych, które były zakupione od 10 grudnia tego roku. Będzie obowiązywało do sprzętu zakupionego maksymalnie do dnia 31 marca 2021 roku. Rozliczenie będzie tworzone na podstawie faktur dostarczonych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 15 kwietnia.

nauka zdalna przy komputerze typu laptop

Kto może skorzystać z dofinansowania do komputera

W związku z tym, że dofinansowanie wypłacane jest w budżetu ARiMR, będą mogły się o niego ubiegać jedynie rodziny, które:

– składają się przynajmniej z 2 dzieci, których wiek nie przekracza 18 lat (uczęszczających do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej),

– posiadają przynajmniej jednego rodzica, prowadzącego gospodarstwo rolne,

– co najmniej jeden rodzic musi mieć nadany numer identyfikacyjny systemu ewidencji producentów, gospodarstw i wniosków o przyznanie płatności,

– w ciągu ostatnich 3 lat nie korzystały lub nie otrzymały dofinansowania na zakup tego typu sprzętu z organizacji pozarządowych lub środków publicznych.

Co więcej, brana będzie pod uwagę wysokość dochodu z 2019 roku. Nie może on na jedną osobę przekraczać 1 200 zł.

nauka zdalna

Dostęp do nauki

Mamy nadzieję, że tego typu wsparcie pozwoli wszystkim uczniom w pełni korzystać z możliwości nauki zdalnej. W konsekwencji – z odpowiedniego przygotowania do dalszych egzaminów. Jednak przede wszystkim liczymy na to, że niebawem pandemia się skończy. A wraz z nią młodzi mieszkańcy naszej gminy będą mogli wrócić do normalnego trybu nauki w szkołach.

Przy okazji chcielibyśmy złożyć noworoczne życzenia:

Stary Rok mija, lecz marzenia zostają.

Niech one się Tobie wszystkie spełniają.

I z Nowym Rokiem niech los Ci się odmieni,

a ogród życia wnet zazieleni.

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked*